🔴 شروع ترم یک مقدماتی تیرماه ۹۷

برگزاری کلاس ها تا سطوح پیشرفته (تنوع روز و ساعت)

📆تاریخ شروع: شنبه ۲ تیر
تاریخ پایان ۱۰ مرداد
📖‏ روزهای شنبه – چهارشنبه‎
‏⏰ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰- ۱۷

‏*************************‏

📆تاریخ شروع: دوشنبه ۴ تیر
تاریخ پایان : ۱۵ مرداد
📖‏ روزهای دوشنبه – پنجشنبه‎
‏⏰ساعت برگزاری: دوشنبه ها ۲۰ – ۱۸:۳۰ پنجشنبه ها ۱۷ – ۱۵:۳۰

‏*************************‏

📆تاریخ شروع: یکشنبه ۱۲ تیر
تاریخ پایان ۲۱ مرداد
📖‏ روزهای یکشنبه – سه شنبه‎
‏⏰ساعت برگزاری: ۲۰ – ۱۸:۳۰

🔴ثبت نام با تخفیف شهریه تا ۲۳ خرداد