آزمون DELE

دوره آمادگی آزمون DELE

 

آمادگی آزمون DELE در آموزشگاه زبان اسپانیایی سپهرآفرین

آمادگی آزمون DELE در موسسه زبان اسپانیایی سپهرآفرین

این دوره در شش سطح C2،C1،B2،B1،A2،A1 برگزار می شود.

در آزمون ‏DELE‏ چهار توانایی اصلی زبان آموز به دو گروه تقسیم می شود: ‏

گروه اول : درک مطلب و انشا
گروه دوم: درک مطلب شنیداری و مکالمه

نمره هر توانایی از 25 محاسبه می شود و زبان آموز برای قبولی باید از هر گروه حداقل نمره 30 بگیرد.‏


این دوره شامل آشنایی با ساختار امتحان، حل امتحانات گذشته، آموزش نامه نگاری براساس چهارچوب امتحان، تصحیح انشاء، مکالمات موضوعی و … براساس سطح امتحان می باشد. از آنجایی که وضعیت تحصیلی و سوابق زبان آموزان موسسه از همان ترم اول به صورت دقیق ارزیابی می شود نیازی به آزمون تعیین سطح ندارند و طول این دوره آموزشی برای آنها کوتاه می باشد.

 

🇪🇸⭐️موفقیت زبان آموزان ما طی آزمون های گذشته، گویای کیفیت آموزشی ما است.

       زیر نظر آقای فلاحی ممتحن رسمی آزمون های  DELE

 

🔴کلاس های آمادگی آزمون ‏DELE

✅ کلاس آمادگی آزمون سطح A2
روزهای دوشنبه ساعت ۲۰ – ۱۸:۳۰
🔹شروع ۶ اسفند 🔹پایان ۳۰ اردیبهشت

✅کلاس آمادگی آزمون سطحB1
روزهای پنجشنبه ساعت ۱۷ – ۱۵:۳۰
🔹شروع ۹ اسفند  🔹پایان ۲۶ اردیبهشت

 

 

نمونه کارنامه زبان آموزان موسسه در امتحانات DELE :

کارنامه DELE سطح A2

کارنامه DELE سطح B1

کارنامه DELE سطح B2

کارنامه DELE سطح C1

کارنامه DELE سطح C2