آزمون DELE

آزمون DELE

دوره آمادگی برای آزمون DELE

 

این دوره در شش سطح C2،C1،B2،B1،A2،A1 برگزار می شود.
در آزمون ‏DELE‏ چهار توانایی اصلی زبان آموز به دو گروه تقسیم می شود: ‏

گروه اول : درک مطلب و انشا
گروه دوم: درک مطلب شنیداری و مکالمه

نمره هر توانایی از 25 محاسبه می شود و زبان آموز برای قبولی باید از هر گروه حداقل نمره 30 بگیرد.‏


این دوره شامل آشنایی با ساختار امتحان، حل امتحانات گذشته، آموزش نامه نگاری براساس چهارچوب امتحان، تصحیح انشاء، مکالمات موضوعی و … براساس سطح امتحان می باشد. از آنجایی که وضعیت تحصیلی و سوابق زبان آموزان موسسه از همان ترم اول به صورت دقیق ارزیابی می شود نیازی به آزمون تعیین سطح ندارند و طول این دوره آموزشی برای آنها کوتاه می باشد.

لازم به توضیح است که این آزمون یکی از پیش نیاز آزمون بین المللی سازمان فنی حرفه ای نیز می باشد.

 

نمونه کارنامه زبان آموزان موسسه در امتحانات DELE :

کارنامه DELE سطح A2

کارنامه DELE سطح B1

کارنامه DELE سطح B2

کارنامه DELE سطح C1

کارنامه DELE سطح C2

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند .