برنامه کلاس ها و امتحانات

برنامه کلاس های نیمه اول ماه دی 97

لطفا با دیدن برنامه کلاس ها، دو هفته قبل از شروع کلاس نسبت به ثبت نام اقدام کنید


متد آموزشی کلیک کنید

 

برنامه امتحانات ترم آبان و آذر