برنامه کلاس ها و امتحانات

برنامه کلاس های شهریور  و نیمه اول مهر 97

لطفا با دیدن برنامه کلاس ها، دو هفته قبل از شروع کلاس نسبت به ثبت نام اقدام کنید


متد آموزشی کلیک کنید

 

برنامه امتحانات ترم شهریور