سیستم آموزشی

یکی از متدهای آموزشی مورد تایید موسسه سروانتس اسپانیا متد آموزشی Nuevo Sueña در قالب 4 کتاب به همراه CD است. این متد یکی از پیش نیازهای استاندارد مهارت سازمان فنی حرفه ای به دلیل ویژگی خاص فشردگی مطالب آن است که در کمترین زمان، زبان آموز را به نتیجه دلخواه می رساند و آماده جذب در بازار کار می کند.

یشرفت سریع زبان آموزان و موفقیتشان در دریافت مدارک سطوح بالای امتحانات DELE طی سال­های اخیر، شاهدی بر کارآمدی متد سوئنیا و شیوه تدریس ماست.
آزمون DELE و کارنامه زبان آموزان موسسه کلیک کنید