شهریه

چارت آموزشی موسسه سپهرآفرین در دو بخش تنظیم شده است .

ترم های اصلی و ترم های تکمیلی .

در یازده ترم اصلی زبان آموز به چهار مهارت اصلی زبان (گفتاری، شنیداری، نوشتاری و درک مطلب) تسلط کافی پیدا خواهد کرد .

ترم های تکمیلی مناسب زبان آموزانی است که می خواهند با همه ظرایف این زبان آشنا شوند و به صورت حرفه ای در زمینه هایی مانند تدریس و ترجمه فعالیت کنند.

شهریه زبان اسپانیایی

شرایط تخفیف شهریه :

 

زبان آموزانی که تا تاریخ مشخص شده از سوی آموزشگاه ثبت نام می کنند شامل تخفیف شهریه خواهند شد.

پس از این تاریخ هزینه ثبت نام بدون تخفیف خواهد بود.

تخفیف شهریه در ترم یک تا ده روز پیش از شروع کلاس لحاظ خواهد شد.


شهریه با تخفیف طبق جدول
سطح A1 و  A2  و  ۳۰۰ تومان

سطحB۳۵۰              B1تومان

 

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp