ثبت نام ترم اول مقدماتی آبان ۱۴۰۰ آنلاین و حضوری

تنوع روز و ساعت، شروع قطعی کلاس ها در تاریخ اعلامی


دوشنبه ها (تک روز) (آنلاین)

⏰ساعت برگزاری: ۲۰ – ۱۸

شروع:  ۱۹ مهر شروع شد

************************
روزهای شنبه چهارشنبه (آنلاین)

⏰ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰ – ۱۷

شروع:  ۲۱ مهر شروع شد

************************
روزهای چهارشنبه (حضوری)

⏰ساعت برگزاری:۱۹:۳۵- ۱۷:۴۵

شروع: ۲۸ مهر شروع شد

************************
روزهای دوشنبه (حضوری)

⏰ساعت برگزاری:۱۹:۳۵-۱۷:۴۵

شروع: ۲۴ آبان در حال ثبت نام

************************
 یکشنبه سه شنبه (آنلاین)

⏰ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰ – ۱۷

شروع:  ۳۰ آبان درحال ثبت نام

شهریه ترم ۴۶۰ هزارتومان

 برنامه کلیه کلاس ها و امتحانات کلیک کنید

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp