🔴 شروع ثبت نام ترم اول مقدماتی مرداد ۹۸

🔴تنوع روز و ساعت، شروع قطعی کلاس ها در تاریخ اعلامی

 

📆تاریخ شروع: دوشنبه ۱۷ تیر
📖‏ روزهای دوشنبه (۷ هفته)
‏⏰ساعت برگزاری: ۲۰ – ۱۷:۳۰

             شروع شد

***********************

📆تاریخ شروع: شنبه ۲۲ تیر
📖‏ روزهای شنبه – چهارشنبه
‏⏰ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰ – ۱۷

              شروع شد

***********************

 📆تاریخ شروع: 3 شنبه ۱۵مرداد
تاریخ پایان : ۲۶ شهریور
📖‏ روزهای یکشنبه – سه شنبه
‏⏰ساعت برگزاری: ۱۸:۳۰ – ۱۷

            شروع ثبت نام

***********************


برنامه کلاس ها و امتحانات کلیک کنید