🔴ثبت نام ترم اول مقدماتی فروردین ۹۸

(تنوع روز و ساعت، شروع قطعی کلاس ها در تاریخ اعلامی )

📆تاریخ شروع: ۳شنبه ۲۷ فروردین
تاریخ پایان : ۱۲ خرداد
📖‏ روزهای یکشنبه – سه شنبه
‏⏰ساعت برگزاری: ۲۰ – ۱۸:۳۰

‏*************************

📆تاریخ شروع: ۴شنبه ۲۸ فروردین
تاریخ پایان: ۴ خرداد
📖‏ روزهای شنبه – چهارشنبه‎
‏⏰ساعت برگزاری: ۸:۳۰‏۱ – ۱۷

🔹تخفیف شهریه تا ۲۱ اسفند ۲۲۰۰۰۰ تومان

برنامه کلاس ها و امتحانات کلیک کنید