موسسه آموزش زبان اسپانیایی

چارت آموزشی موسسه
ویژه بزرگسالان 

*ترم های اصلی 

– سطح A1  سه ترم
– سطح A2 سه ترم
– سطح B1 پنج ترم

*ترم های تکمیلی
– سطوح B2 C1 C2


**
شهریه ترم ها

**درباره ما