تور فرهنگی آموزشی موسسه سپهرآفرین (کهکشان) به کشور اسپانیا

 

 

اولین تور فرهنگی آموزشی، 10 روزه موسسه  به کشور اسپانیا در نوروز 94 به همراهی مدیر دپارتمان و 15 نفر از زبان آموزان انجام شد.

 

 برنامه سفر شامل شهرهای زیر بود:

Barcelona, Valencia,Granada,Sevilla,Cordoba, Toledo,Segovia,Avila,Madrid

 

 

 

 

 

دومین تور ،  12 روزه موسسه به کشور اسپانیا در تابستان 95 به همراهی مدیر دپارتمان و 22 نفر از زبان آموزان انجام شد.

برنامه سفر شامل شهرهای زیر بود:

Madrid, EL Escorial ,Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Santander, Santillana del  Mar, Oviedo, Gijón, Santiago de Compostela, Salamanca

 

 

 

 

مایه افتخار است که تمام اهداف آموزشی و فرهنگی تعیین شده در این سفرها کاملا محقق شد. جا دارد از زبان آموزانی عزیزی که در این سفر ما را همراهی کردند تشکر کنیم.

 

امیدواریم در سفرهای بعدی هم در خدمت زبان آموزان باشیم.

 

سال 94