چارت آموزشی موسسه سپهرآفرین کهکشان در دو بخش تنظیم شده است .

ترم های اصلی و ترم های تکمیلی .

در یازده ترم اصلی زبان آموز به چهار مهارت اصلی زبان (گفتاری، شنیداری، نوشتاری و درک مطلب) تسلط کافی پیدا خواهد کرد .

ترم های تکمیلی مناسب زبان آموزانی است که می خواهند با همه ظرایف این زبان آشنا شوند و به صورت حرفه ای در زمینه هایی مانند تدریس و ترجمه فعالیت کنند.


شهریه کلاس زبان اسپانیایی 1403
شهریه زبان اسپانیایی ترم های تکمیلی

چارت ترم های آموزش زبان اسپانیایی


کلاس های سطح C1 ،B2، B1،A2 و C2 آمادگی آزمون Dele و نوجوانان را  استاد فلاحی(رزومه) تدریس می کنند.

 

برنامه کلاس های آنلاین و حضوری موسسه (کلیک کنید)

کلاس های موسسه در همه ترم ها در ساعات و روزهای مختلف به صورت تصویری و آنلاین در حال برگزاری است.
کلاس ها فیلم ضبط شده نیستند و زبان آموزان مانند کلاس حضوری به صورت رودررو با استاد و همکلاسی ها در ارتباط هستند و همینطور می توانند خارج از ساعت کلاس از پشتیبانی آنلاین استاد و موسسه بهره مند شوند.

آزمون بین المللی Dele

* برنامه کلاس های نوجوانان

* کلاس های خصوصی