دوره آمادگی آزمون DELE

Dele 2024


این دوره در شش سطح C2،C1،B2،B1،A2،A1 برگزار می شود.

در آزمون ‏DELE‏ چهار توانایی اصلی زبان آموز به دو گروه تقسیم می شود: ‏

گروه اول : درک مطلب و انشا
گروه دوم: درک مطلب شنیداری و مکالمه

نمره هر توانایی از 25 محاسبه می شود و زبان آموز برای قبولی باید از هر گروه حداقل نمره 30 بگیرد.‏


این دوره شامل آشنایی با ساختار امتحان، حل امتحانات گذشته، آموزش نامه نگاری براساس چهارچوب امتحان، تصحیح انشاء، مکالمات موضوعی و … براساس سطح امتحان می باشد. از آنجایی که وضعیت تحصیلی و سوابق زبان آموزان موسسه از همان ترم اول به صورت دقیق ارزیابی می شود نیازی به آزمون تعیین سطح ندارند و طول این دوره آموزشی برای آنها کوتاه می باشد.

⭐️موفقیت زبان آموزان ما طی آزمون های گذشته، گویای کیفیت آموزشی ما است.

       زیر نظر آقای فلاحی ممتحن رسمی آزمون های  DELE

 

?کلاس های آمادگی آزمون ‏ DELE همه سطوح:

آنلاین و خصوصی
توسط
استاد آقای فلاحی

 

نمونه کارنامه برخی از زبان آموزان موسسه در امتحانات DELE در سال های مختلف(داخل ایران و اسپانیا):

کارنامه DELE سطح A2

کارنامه DELE سطح B1

کارنامه DELE سطح B2

کارنامه DELE سطح C1

کارنامه DELE سطح C2

کارنامه Dele سطح A2

کارنامه Dele سطح C1

کارنامه Dele سطح B1

آزمون Dele کارنامه آزمون 2021