تنوع روز و ساعت، شروع قطعی کلاس ها در تاریخ اعلامی

پشتیبانی آموزشی و مشاوره در همه ساعات روز

شنبه – چهار شنبه (حضوری)
⏰ساعت : ۱۸ تا ۱۹:۳۰
شروع: ۲۶ فروردین
درحال ثبت نام

***********************
شنبه – چهار شنبه (آنلاین)
⏰ساعت : ۱۷ تا ۱۸:۳۰
شروع: ۲۶ فروردین
درحال ثبت نام 

***********************

یکشنبه – سه شنبه (آنلاین)
⏰ساعت : ۱۹ تا ۲۰:۳۰
شروع: ۲۷ فروردین
در حال تکمیل ظرفیت

**شهریه ۹۵۰ هزارتومان

 

– آموزش اسپانیایی ویژه مهاجرت
– کلاس های ویژه مدارس اسپانیا

**** توسط استاد فلاحی

 برنامه کلیه کلاس ها و امتحانات کلیک کنید