کلاس زبان اسپانیایی، یادگیری زبان اسپانیایی، آموزش زبان اسپانیایی کهکشان

متد آموزشی

متد آموزشی

              متد آموزشی Nuevo Sueña چارچوب آموزش زبان اسپانیایی در موسسه سپــهرآفرین مطابق با استانداردهای بین المللی موسسه سروانتس اسپانیا می باشد و درشش سطح A1،A2،B1،B2،C1،C2 و مطابق با نیاز زبان آموزان مختلف...

ادامه مطلب