DELE ، آمادگی آزمون DELE، آزمون DELE

آزمون بین المللی DELE

آزمون بین المللی DELE

دوره آمادگی آزمون DELE   این دوره در شش سطح C2،C1،B2،B1،A2،A1 برگزار می شود. در آزمون ‏DELE‏ چهار توانایی اصلی زبان آموز به دو گروه تقسیم می شود: ‏ گروه اول : درک مطلب و انشا گروه دوم: درک مطلب شنیداری و مکالمه نمره هر توانایی از 25...

ادامه مطلب